شماره: 298085
1399/10/30
همسطح سازی دریچه های منهول در منطقه پنج اهواز
همسطح سازی دریچه های منهول در منطقه پنج اهواز

عملیات همسان سازی دریچه فاضلاب در سطح منطقه پنج به مرحله اجرا در آمد.

به گزارش اداره ارتباطات منطقه پنج شهرداری اهواز، با اجرای عملیات همسان سازی دریچه های منهول در سطح حوزه استحفاظی این منطقه ، اختلاف ارتفاع این دریچه ها با سطح گذر مرتفع شد ، تا تردد شهروندان و خودروها و همچنین دفع آبهای سطحی به سهولت صورت گیرد.

در این عملیات همسطح سازی و همسان سازی دریچه ها ، بدلیل هم ارتفاع نبودن مسیر تردد و فرسودگی حوضچه های آن اجرایی شد.

این عملیات با هدف پیشگیری از به وجود آمدن اختلال در تردد وسایل نقلیه ، در سطح منطقه اجرا شده و همسطح سازی سایر معابر نیز در دستور کار قرار دارند.

حق انتشار محفوظ است ©