شماره: 298098
1399/11/01
جلسه بازگشایی پاکات مناقصه امور خدمات رفت و روب و تغسیل و تکفین اموات در سازمان آرامستانها برگزار گردید
جلسه بازگشایی پاکات مناقصه امور خدمات رفت و روب و تغسیل و تکفین اموات در سازمان آرامستانها برگزار گردید

به گزارش اداره ارتباطات سازمان آرامستانهای شهرداری اهواز انجام امور خدمات ( رفت و روب و حمل و جمع آوری پسماند و نگهداری فضای سبز ) و خدمات تغسیل و تکفین در آرامستانهای بهشت آباد و باغ فردوس طی مناقصه ای که صورت گرفت به بخش خصوصی واگذار گردید. بنا بر این مناقصه و جمع آوری پاکات مناقصه و ورود پاکات به کمیته فنی سازمان و طی بررسی های انجام شده در جلسه برگزار شده در سازمان با حضور رییس هیمت مدیره و رییس سازمان آرامستانها و اعضا کمیته فنی شرکت پیمان پویش زاگرس با مدیریت آقای مسعود کریمی ملک آبادی با اعلام کمترین قیمت پیشنهادی به عنوان برنده این مناقصه اعلام گردید.
حق انتشار محفوظ است ©