شماره: 298328
1399/11/14
برگزاری   جلسه شورای سازمان مدیریت آرامستانها شهرداری اهواز
برگزاری   جلسه شورای سازمان مدیریت آرامستانها شهرداری اهواز

  جلسه شورای سازمان مدیریت آرامستانها شهرداری اهواز در تاریخ 16/10/99 درسالن اجتماعات شهرداری اهواز تشکیل گردید دراین جلسه  ابتداء گزارشی توسط سرپرست سازمان درخصوص برنامه های اجراء شده درسازمان را به سمع و نظر حاضرین درجلسه رسانیدند و بودجه پیشنهادی 1400 پس از بررسی به تصویب رسید.))

حق انتشار محفوظ است ©