شماره: 298329
1399/11/14
برگزاری جلسه شورای سازمان زیباسازی شهرداری اهواز
برگزاری جلسه شورای سازمان زیباسازی شهرداری اهواز

   جلسه شورای سازمان زیباسازی شهرداری اهواز در تاریخ 17/10/99 درسالن اجتماعات شهرداری اهواز تشکیل گردید دراین جلسه ابتداء مدیرعامل سازمان گزارشی درخصوص برنامه های اجراء شده درسازمان را به سمع و نظر حاضرین درجلسه رسانیدند و سپس اصلاحیه بودجه سال 99 سازمان و بودجه پیشنهادی 1400 پس از بررسی به تصویب رسید.

حق انتشار محفوظ است ©