شماره: 298330
1399/11/14
برگزاری جلسه شورای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز
برگزاری جلسه شورای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز

جلسه شورای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز در تاریخ 17/10/99 درسالن اجتماعات شهرداری اهواز تشکیل گردید دراین جلسه ابتداء رییس سازمان گزارشی درخصوص برنامه های اجراء شده درسازمان را به سمع و نظر حاضرین درجلسه رسانیدند و سپس اصلاحیه بودجه سال 99 سازمان و بودجه پیشنهادی 1400 پس از بررسی به تصویب رسید

حق انتشار محفوظ است ©