شماره: 299406
1400/01/21
برگزاری جلسه توجیهی بودجه مصوب سال 1400با سازمانهای وابسته
برگزاری جلسه توجیهی بودجه مصوب سال 1400با سازمانهای وابسته

برگزاری جلسه توجیهی بودجه مصوب سال 1400با سازمانهای وابسته در روز چهارشنبه مورخ 1400/01/18 تشکیل شد

جلسه توجیهی بودجه مصوب سال 1400 سازمانهای وابسته، با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، مدیر کل برنامه ریزی و بودجه ،مدیر کل نوسازی ،تحول اداری و فناوری اطلاعات ومعاونین و رؤسای ادارات برنامه ریزی سازمانهای وابسته  و کارشناسان دفتر برنامه ریزی و بودجه شهرداری اهواز در مورخ 18/01/1400 در سالن کنفراس شهرداری  برگزار گردید.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی ضمن خوش آمد گویی به مدعوین  در خصوص جزئیات و کلیات بودجه مصوب سال 1400 سازمانهای وابسته مواردی را خاطر نشان کردند و از معاونین و رؤسای برنامه ریزی  سازمانها خواستند جلسه ای درآن حوزه جهت تشریح دستورالعمل الزامات و نحوه اجرای بودجه و احکام بودجه مصوب سال 1400 برگزار نمایند.
در ادامه جلسه مدیر کل برنامه ریزی و بودجه ضمن تشریح دستورالعمل الزامات و نحوه اجرای بودجه مصوب، دستورالعمل نحوه واگذاری پروژه ها یا فعالیتها به نیابت از شهرداری و احکام بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ به سوالات مدعوین پاسخ دادند.

حق انتشار محفوظ است ©