شماره: 299525
1400/01/29
اولین دوره آموزشی ضمن خدمت شهرداری در سال 1400برگزار شد
اولین دوره آموزشی ضمن خدمت شهرداری در سال 1400برگزار شد


سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی از برگزاری اولین دوره آموزشی کارکنان با عنوان آشنایی با محاسبات عوارض شهرسازی خبر داد.
مهندس خدا مرادی گفت: این دوره آموزشی که از روز شنبه 28 فروردین ماه 1400 به مدت 16 ساعت جهت آموزش کارشناسان حوزه شهرسازی در محل مرکز علمی کاربردی شهرداری شروع شده جهت ارتقا دانش تخصصی کارکنان این حوزه و همچنین آماده سازی نیروهای جدید الورود در حوزه محاسبات شهرسازی بمنظور افزایش سرعت ، صحت و دقت در محاسبه عوارض برگزار می گردد.
سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی در ادامه گفت هدف از اجرای این دوره ایجاد وحدت رویه در محاسبات مناطق شهری بر اساس ضوابط ، مصوبات و دستورالعمل های ملاک عمل می باشد.
وی گفت:این آموزش ها در واقع در راستای مصوبات اولین جلسه کمیته درآمدی در سال 1400 برنامه ریزی و اجرا شده که در ادامه آموزش هایی در حوزه اداره کل درآمد و همچنین کارشناسان ساختمانی و شهرسازی ، معاونت شهرسازی و معماری خواهیم داشت.
در پایان وی ابراز کرد: امیدواریم اجرای آموزش های مستمر باعث افزایش رضایتمندی شهروندان ، کاهش خطاهای محاسباتی و پیشبرد اهداف عالیه شهرداری گردد.

حق انتشار محفوظ است ©