شماره: 299826
1400/02/19
انتصاب عضو جدید هیات عالی سرمایه گذاری در شهرداری اهواز
انتصاب عضو جدید  هیات عالی سرمایه گذاری در شهرداری اهواز

به گزارش سایت شهرداری اهواز طی حکمی از سوی ابراهیم نوشادی، شهردار اهواز آقای حمزه خسروانی به عنوان مشاور شهردار در امور سرمایه گذاری و عضو هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری اهواز منصوب شد.

در حکم آقای خسروانی چنین آمده است:

به موجب این حکم شما را بعنوان عضو هیات عالی سرمایه گذاری در شهرداری اهواز منصوب می نمایم. امید است با اتکال به درگاه خداوند متعال و استفاده بهینه از همه امکانات در جهت ارائه خدمات مطلوب به مردم شریف اهواز موفق و موید باشید.
حق انتشار محفوظ است ©