شماره: 300657
1400/04/09
مسئول امور حقوقی سازمان عمران منصوب شد
مسئول امور حقوقی سازمان عمران منصوب شد

مراسم معارفه مسئول جدید امور حقوقی سازمان عمران با حضور سید صاحب موسوی مدیرعامل و معاونین و مسئولین این سازمان برگزار شد.

به گزارش اداره ارتباطات سازمان عمران ، سید صاحب موسوی طی حکمی آقای جواد صالحی را بعنوان مسئول امور حقوقی سازمان منصوب کرد.
در حکم آقای صالحی آمده است ، نظر به تجارب ارزنده تان ، بدینوسیله شما را بعنوان مسئول امور حقوقی سازمان منصوب می نمایم. امید است با اتکال به درگاه خداوند متعال و استفاده بهینه از کلیه امکانات و ظرفیت ها در پیشبرد اهداف سازمان موفق و سربلند باشید.
حق انتشار محفوظ است ©