شماره: 300814
1400/04/21
مدیر عامل سازمان پارکها : برنامه ریزی مهمترین اولویت مسئولین فضای سبز باشد
مدیر عامل سازمان پارکها : برنامه ریزی مهمترین اولویت مسئولین فضای سبز باشد

به گزارش اداره ارتباطات سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز؛ سید رشید شجاعی نژاد مدیر عامل این سازمان خواستار برنامه ریزی مسئولین فضای سبز مناطق هشتگانه در فعالیت های روزانه خود شد.

سید رشید شجاعی نژاد مدیرعامل و عضو هیأت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز، در این خصوص گفت: یکی از اصول مهم در سیستم مدیریت، هدف گذاری و برنامه ریزی است. در واقع مدیر و یا مسئولی که بدون برنامه باشد، در کار خود موفق نخواهد شد و همیشه مشکلاتی پیرامون کارهای او وجود خواهد داشت.
وی با بیان اینکه مسئولین فضای سبز مناطق باید برنامه مدون در خصوص حفظ و نگهداری از فضای سبز داشته باشند، افزود: شاید در آینده هیچ یک از ما در سمت های فعلی خود نباشیم، لیکن اگر یک برنامه ریزی مشخص در کارهای ما وجود داشته باشد، مدیر بعدی، متوجه خواهند شد که یک اصولی در مدیریت وجود داشته است و آنها نیز باید از اصول شما پیروی کنند و یا اینکه بهتر از شما عمل نماید.
شجاعی نژاد در پایان با اشاره به برنامه ریزی جامع و کلان جهت فضای سبز مناطق هشتگانه، تاکید کرد: هر کدام از مسئولین فضای سبز مناطق هشتگانه باید برنامه ریزی فصلی، برنامه ریزی سالانه و برنامه جامع پنج ساله گردآوری کرده و طبق آن فعالیت های خود را در مناطق ادامه دهند.
حق انتشار محفوظ است ©