شماره: 300882
1400/04/26
کارگر نمونه فضای سبز در منطقه چهار شهرداری
کارگر نمونه فضای سبز در منطقه چهار شهرداری

به گزارش اداره ارتباطات سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز؛ سید جابر فاضلی کارگر نمونه فضای سبز منطقه چهار شهرداری اهواز در اقدامی شایسته نسبت به کاشت و نگهداری درختان مثمر و میوه دار مبادرت نموده است.

رئیس اداره ارتباطات سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز در این خصوص توضیح داد: در سرکشی از فضای سبز و پارکهای سطح منطقه چهار شهرداری اهواز که جهت گلکاری های تابستانه و معضلات و نواقص موجود در پارکها از سوی این سازمان صورت گرفت، در محوطه دانشگاه شهرداری اهواز تعدادی کثیری از درختان مثمر و میوه دار مشاهده گردید.
وی با بیان اینکه همراه با سرکارگر ناحیه سه منطقه چهار خدمت کارگر فضای سبز آن محل رسیدیم، افزود: سید جابر فاضلی بعد از احوال پرسی خود را به ما معرفی کرد و اذعان داشت، تمامی درختان مثمر موجود در این محوطه را با دستان خود کاشته است.
این مقام مسئول در ادامه اظهار کرد: در محوطه فضای سبز دانشگاه شهرداری اهواز بیش از 30 قرص نهال و درخت مثمر از قبیل توت، سه پستان، انگور، سیب گلاب و انار وجود دارد که همگی به بار نشسته اند و دارای میوه می باشند.
ایشان عمل این کارگر ساده فضای سبز را پسندیده عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: با مشاهده درختان چندساله میوه در محوطه داشگاه شهرداری اهواز مشخص شد، مسئولین، کارشناسان، سرکارگران و کارگران فضای سبز در مناطق هشتگانه می توانند با حفظ و نگهداری صحیح، درختان مثمر و میوه دار نیز در فضای سبز کلانشهر اهواز کشت کرد.
حق انتشار محفوظ است ©