شماره: 301094
1400/05/11
تهیه مدل ارتفاعی زمین ( DEM)در محدوده و حریم شهر توسط سازمان فاوا شهرداری اهواز
تهیه مدل ارتفاعی زمین ( DEM)در محدوده و حریم شهر توسط سازمان فاوا شهرداری اهواز

تهیه مدل ارتفاعی زمین ( DEM)در محدوده و حریم شهر توسط سازمان فاوا شهرداری اهواز

به گزارش اداره ارتباطات سازمان فاوا شهرداری اهواز  مدل رقومی ارتفاع یا همان مدل رقومی زمین را میتوان یک نقشه رقومی رستری دانست، که حاوی تمامی اطلاعات ارتفاعی  نقاط یک محدوده است. در محدوده های شهری یکی از اساسی ترین اطلاعات وجود مدل رقومی ارتفاعی می باشد که در زمینه های مختلفی بکار می رود. از اهم این کاربردها میتوان به تهیه نقشه شیب، تهیه نقشه جهت شیب، نقشه هیپسومتری، نقشه سایه روشن، مدلهای هیدرولوژیکی، ترسیم میدان دید، تعیین حجم خاکبرداری و خاکریزی و ... اشاره نمود. از مهمترین کاربردهای این داده در شهر اهواز بکارگیری آن در مدیریت و حل معضل آبهای سطحی می باشد. با همت کارشناسان واحد GIS سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اهواز این امر محقق شده و مدل رقومی ارتفاعی محدوده و حریم شهر اهواز با دقت بسیار مطلوب به صورت یکپارچه تهیه گردید.

حق انتشار محفوظ است ©