شماره: 301162
1400/05/17
تجمیع اطلاعات مالی سازمان های تابعه شهرداری اهواز
تجمیع اطلاعات مالی سازمان های تابعه شهرداری اهواز

تجمیع اطلاعات مالی سازمان های تابعه شهرداری اهواز

     به گزارش اداره ارتباطات سازمان فاوا با عنایت به اهمیت ساماندهی و یکپارچه سازی اطلاعات  مالی و درآمدی شهرداری اهواز، به منظور  ساماندهی اطلاعات و همچنین بهره وری بالاتر و برقراری ارتباط سرویس های بین سامانه ها پس از تامین زیر ساخت های مورد نیاز ، فرایند متمرکز سازی و انتقال اطلاعات مالی سازمانهای تابعه شهرداری اهواز آغاز  شد.

برپایه این گزارش از جمله مزایای متمرکز سازی می توان به  امکان مدیریت بهتر فرآیند های پشتیبان گیری اطلاعات ، حفاظت بهتر از داده های مالی، متمرکز سازی و سهولت در تسریع  اخذ گزارشات تجمیعی، فراهم شدن مقدمات به منظور تجمیع ساختار کدینگ تجمیعی و بهبود ساختارهای مالی و درآمدی  اشاره کرد .

حق انتشار محفوظ است ©