شماره: 301189
1400/05/18
راه اندازی عوارض خودرو در دفاتر پلیس+10 شهر اهواز
راه اندازی عوارض خودرو در دفاتر پلیس+10 شهر اهواز

راه اندازی عوارض خودرو در دفاتر پلیس+10 شهر اهواز

به گزارش اداره ارتباطات سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اهواز؛ به دنبال برون سپاری عوارض خودرو در دفاتر پیشخوان دولت و مراکز شماره گذاری، جهت رفاه حال شهروندان و به منظور ارائه خدمات بديع و باكيفيت و جلوگيري از موازي كاري و كاهش سفرهاي متعدد درون شهري، سامانه عوارض خودرو علاوه بر دفاتر پیشخوان دولت در دفاتر پلیس +10 سطح شهر اهواز راه اندازی گردید

حق انتشار محفوظ است ©