شماره: 301288
1400/05/25
آغاز اسکن اسناد املاک متعلق به شهرداری اهواز توسط سازمان فاوا شهرداری اهواز
آغاز اسکن اسناد املاک متعلق به شهرداری اهواز توسط سازمان فاوا شهرداری اهواز

آغاز اسکن اسناد املاک متعلق به شهرداری اهواز توسط سازمان فاوا شهرداری اهواز

   به گزارش اداره ارتباطات سازمان فاوا شهرداری اهواز؛با توجه به اینکه کلیه اسناد مربوط به املاک متعلق به شهرداری اهواز سالها به صورت کاملاً سنتی نگهداری می شد و آمار دقیق و به روزی نداشته اند بنا به دستور سرپرست شهرداری اهواز اسکن کلیه اسناد به همراه تهیه نقشه با مقیاس 1:500 آغاز شد. 
این طرح در راستای تهیه بانک اطلاعاتی املاک، تبدیل اسناد کاغذی به فایل های الکترونیکی جهت جلوگیری از تصرف،ارائه اطلاعات به شهروندان، حفاظت و نگهداری از اسناد املاک متعلق به شهرداری اهواز و نهایتاً گام نهادن در راستای شهرداری الکترونیک صورت پذیرفته است تا نهایتا در فازهای بعدی با تحلیل و تهیه لایه های موضوعی بهره برداری لازم را مبتنی بر داده های اطلعات مکانی داشته باشیم.

حق انتشار محفوظ است ©