شماره: 301557
1400/06/13
اجرای با کیفیت لکه گیری سطوح آسفالتی معابر منطقه 3
اجرای با کیفیت لکه گیری سطوح آسفالتی معابر منطقه 3

عملیات لکه گیری و ترمیم ناهمواری های سطوح آسفالتی معابر منطقه 3 به طور مستمر در حال انجام است.

    به گزارش اداره ارتباطات شهرداری منطقه 3، فرزین حاتمی کاکش مدیر منطقه با اعلام این خبر گفت :لکه گیری و ترمیم آسفالت فرسوده معابر اصلی و فرعی سطح منطقه 3 با همکاری حوزه های فنی و خدماتی این منطقه با هدف بهسازی و ارتقاء کیفیت عبور و مرور شهری و ایجاد ایمنی در تردد وسایل نقلیه برای دومین هفته متوالی و بدون توقف ادامه داد.
وی گفت: به همین منظور و با هدف ارتقا سطح کیفی امور اجرائی، لحاظ کیفیت در انجام کار لکه گیری و ترمیم آسفالت نقاط فرسوده ، این عملیات با اجرای تخریب و برچیدن آسفالت فرسوده قدیمی در نقطه مورد نظر، زیر سازها و آماده سازی محل و سپس قیر پاشی و آسفالت صورت می گیرد.

تا با این روش علاوه بر اجرای اصولی لکه گیری، دوام و ماندگاری لکه گیری بیشتر باشد و تردد شهروندان نیز با سهولت بیشتری در معابر صورت نمی پذیرد.
گفتنی است این اقدام با تلاش و زحمت نیروهای حوزه خدماتی و اجرایی منطقه و با نظارت و دستور کار حوزه فنی و عمرانی به طور شبانه روزی در حال انجام است و تاکنون طی دو هفته اخیر بیش از 31 هزار مترمربع متر مربع از سطوح آسفالتی منطقه ترمیم و لکه گیری شده است.

حق انتشار محفوظ است ©