شماره: 301617
1400/06/17
سه انتصاب در سازمان عمران انجام شد
سه انتصاب در سازمان عمران انجام شد

طی احکامی جداگانه از سوی مهندس لفیتی سرپرست سازمان عمران ، معاون فنی و اجرایی ، معاون مالی اداری و مدیر مالی و ذیحسابی منصوب شدند.

به گزارش اداره ارتباطات سازمان عمران ، در این مراسم که با حضور مدیر عامل ، معاونین و مسئولین این سازمان برگزار شد ، آقای محمد دغاغله بعنوان سرپرست معاونت فنی و اجرایی ، علیرضا عباسی بعنوان سرپرست معاونت مالی و اداری و همچنین آقای نادر طاهری بعنوان سرپرست امور مالی و ذیحسابی منصوب شدند.
در انتها از زحمات آقایان سید امین آرمن ، هادی حزباوی و مهران معین فر در زمان تصدی پست تقدیر بعمل آمد.
 

حق انتشار محفوظ است ©