شماره: 301778
1400/06/29
افزایش ۶۰ درصدی رضایت شهروندان از شهرداری اهواز
افزایش ۶۰ درصدی رضایت شهروندان از شهرداری اهواز

بر اساس گزارش سامانه۱۳۷ شهرداری اهواز، رضایتمندی شهروندان از پیام های ثبت شده در سامانه ۱۳۷در بازه زمانی مرداد-شهریور با رشد۶۰درصدی رضایت مواجه بوده است.
میثم اسکندری رییس اداره سامانه۱۳۷ و پایش عملکرد خدمات شهرداری اهواز، گفت، مهمترین دلیل افزایش رضایتمندی از مجموعه شهرداری اهواز ،آغاز به کار مجدد اکیپ های آسفالت در سطح شهر و فعالیت گسترده مناطق در این زمینه بوده است،
وی افزود: این فعالیت ها علاوه بر ایجاد رضایتمندی موجب کاهش انباشت ۵۵ درصدی پیام های در وضعیت در دست اقدام شده است.
حق انتشار محفوظ است ©