شماره: 301795
1400/06/30
آگهی مزایده عمومی پایه پرتابل ،استرابوردها و بیلبوردهای تبلیغاتی شهر اهوازمنتشر شد
آگهی مزایده عمومی پایه پرتابل ،استرابوردها و بیلبوردهای  تبلیغاتی شهر اهوازمنتشر شد

     سازمان زیباسازی شهرداری اهواز در نظر دارد نسبت به واگذاری دو گروه  پایه پرتابل، یک گروه استرابورد و یک گروه از بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر اهواز اقدام نماید.

 لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت اطلاع از شرایط و خرید اسناد شرکت در مزایده از تاریخ 1400/07/27 تا تاریخ 1400/07/10 ساعت12به دفتر مدیریت قراردادهای سازمان زیباسازی شهرداری اهواز و دفتر فروش اسناد شهرداری اهواز به نشانی اهواز،کمپلو،خیابان انقلاب،بین خیابان قانون (پزشکی قانونی)وشهید مصطفی خمینی،پشت ساختمان شماره 3 شهرداری اهواز ویابه وب سایت peymankar.ahvaz.ir مراجعه نمایند.

 

حق انتشار محفوظ است ©