شماره: 301797
1400/06/30
جلسه معاونت مالی و اقتصادی با ریاست شعب بانک صادرات برگزار شد
جلسه معاونت مالی و اقتصادی با ریاست شعب بانک صادرات برگزار شد

به گزارش سایت شهرداری اهواز جلسه ای با موضوع عوارض کسب و پیشه بانک ها در دفتر معاونت مالی و اقتصادی شهرداری اهواز با حضور معاون مالی و اقتصادی ، ریاست شعب، کارشناسان بانک صادرات و دبیر کمیسیون ماده 77 شهرداری در تاریخ 1400/06/29 برگزار گردید که در این راستا تصمیمات مثبتی درخصوص همکاری فی مابین اتخاذ گردید .
حق انتشار محفوظ است ©