شماره: 301973
1400/07/07
اولین شرکت حمل و نقل بار درونشهری شهر اهواز فعالیت خود را آغاز کرد
اولین شرکت حمل و نقل بار درونشهری شهر اهواز فعالیت خود را آغاز کرد

 

به نقل از اداره ارتباطات سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری شهرداری اهواز، اولین شرکت حمل و نقل بار درونشهر و حومه شهر اهواز راه اندازی شد و مورد بازدید ریاست سازمان قرار گرفت.

.

سواری در این خصوص گفت: بی شک برای رسیدن به مدیریت شهری در حمل و نقل بار و کالا درون شهری به تشکیل اینگونه شرکت ها نیاز داریم.

 

 رمضان سواری درادامه افزود: جابجایی کالا در محل اجتماعات بار را می توان از مهمترین ارکان خدمات رسانی شهری محسوب کرد.

 

ریاست سازمان مدیریت حمل و نقل بار درونشهری و حومه شهرداری اهواز در نشست با جهانگیری مالک بخش خصوصی شرکت حمل و نقل بار درون شهری عنوان کرد:سازمان آمادگی دارد تا بخشی از خدمات مربوط به شرکتهای حمل و نقل بار را در اختیار ایشان قرار دهند و شرکت در ارتباط با آن مشغول به خدمات رسانی به شهروندان اهواز و حومه گردد.

این بازدید با ذکر صلوات بر محمد و ال محمد پایان یافت

 

 

 

حق انتشار محفوظ است ©