شماره: 302242
1400/08/01
طرح جهادی پاکسازی عمومی در سطح منطقه 5
طرح جهادی پاکسازی عمومی در سطح منطقه 5

با توجه به ضرورت حفظ پاکیزگی و نظافت سطح منطقه عملیات پاکسازی انجام شد.

  به گزارش اداره ارتباطات منطقه پنج شهرداری اهواز، سیامک قضاوی زاده گفت: طرح پاکسازی معابر سطح منطقه با هدف رفع معضلات موجود و  رسیدگی ویژه به وضعیت نظافت سطح منطقه اجرا شد.

این طرح با همکاری نیروهای خدمات شهری در رفت روب و جمع آوری زباله ها،بررسی وضعیت پارکها با برنامه ریزی منسجم و تجهیزات و نیروهای خدمات این منطقه درحال اجرا می باشد.

حق انتشار محفوظ است ©