شماره: 302343
1400/08/08
شروع عملیات حفاری و لوله گذاری دفع آبهای سطحی خط ۴۰۰میلی متر درشهرداری منطقه
شروع عملیات حفاری و  لوله گذاری دفع آبهای سطحی خط ۴۰۰میلی متر درشهرداری منطقه

مدیر منطقه ۴شهرداری اهواز از شروع عملیات حفاری و لوله گذاری دفع آبهای سطحی خط ۴۰۰ میلی متر آنتنی های گلستان(سه راهی فروردین) خبر داد

   به گزارش اداره ارتباطات شهرداری منطقه ۴ پوریا راهنورد مدیر منطقه ۴ گفت: با اشاره به مهم ترین پروژه های عمرانی این منطقه اظهار کرد: اجرای عملیات لوله گذاری برای هدایت و دفع آب های سطحی بر اساس نیاز سنجی و بررسی های صورت گرفته در نقاط بحرانی سطح منطقه، یکی از مهم ترین اهدافی است که مجموعه مدیریت شهری این منطقه به دنبال آن است تا مشکلات عمده آبگرفتگی های سطحی در هنگام بارندگی و تامین آسایش و رفاه شهروندان را در پی داشته باشد .
وی افزود: در همین راستا شروع عملیات حفاری و لوله گذاری دفع آبهای سطحی خط ۴۰۰ میلی متر آنتنی های گلستان(سه راهی فروردین)،طرح ضربتی علاج بخشی دفع آبهای سطحی شهر اهواز توسط معاونت فنی و عمرانی این منطقه به اجرا در آمد .

حق انتشار محفوظ است ©