شماره: 302485
1400/08/17
ادامه فعالیت اکیپهای اجرای آسفالت سازمان عمران
ادامه فعالیت اکیپهای اجرای آسفالت سازمان عمران

مدیر عامل سازمان عمران گفت : عملیات قیرپاشی و آسفالت در مسیر زیرگذر زردشت به سمت مهرشهر در حال انجام می باشد.

به گزارش اداره ارتباطات سازمان عمران ، محمد لفیتی افزود: همچنین دیگر اکیپ این سازمان نیز در خیابانهای 32 و 36 کوی سپیدار مشغول عملیات تراش آسفالت فرسوده ، قیرپاشی و لکه گیری آسفالت می باشد.
وی در انتها گفت : با توجه به دستور شهردار محترم اهواز جهت اجرای عملیات لکه گیری آسفالت در سطح مناطق هشتگانه شهرداری ، این سازمان فعالیت های شبانه روزی خود را جهت رفاه حال شهروندان استمرار بخشیده است.

حق انتشار محفوظ است ©