شماره: 302502
1400/08/18
بازدید ناظر عالی سازمان پارکها از فضای سبز منطقه 3
بازدید ناظر عالی سازمان پارکها از فضای سبز منطقه 3

بازرسی ناظرعالی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کلانشهر اهواز از وضعیت آبیاری، هرس درختان، سرویس های بهداشتی، وسایل بازی کودکان، ست های سلامت، روشنایی پارک ها و مبلمان شهری مستقر در سطح فضای سبز
پارک های ده گانه منطقه 3
مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش اداره ارتباطات سازمان پارکها و فضای سبز؛ در این بازدید که به همراهی مسئول واحد فضای سبز این منطقه از پارک های حفاری 1، فاز اول و دوم حفاری ، پارک فتح 14 و سایر نقاط فضای سبز منطقه مذکور انجام گردید، مواردی نظیر آبیاری، هرس فرم، وضعیت سرویس های بهداشتی، ایمنی وسایل بازی کودکان، فعال بودن ست های سلامت، چگونگی روشنایی پارک ها و وضعیت مبلمان شهری مستقر در سطح فضای سبز مورد بررسی قرار گرفت.
در پایان ضمن تشکر از تلاش زحمتکشان فضای سبز این منطقه نقاط ضعف یادآوری و مهلت یک هفته ای جهت رفع نواقص به مسئولان داده شد. همچنین گزارش کتبی این بازرسی تقدیم سازمان گردید.
حق انتشار محفوظ است ©