شماره: 302642
1400/08/29
ساماندهی شرکت‌های فعال در حوزه حمل و نقل بار درون شهری یکی از اولویت‌های اصلی این سازمان در سال 1400 است
ساماندهی شرکت‌های فعال در حوزه حمل و نقل بار درون شهری یکی از اولویت‌های اصلی این سازمان در سال 1400 است

    رمضان سواری مدیر عامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری شهرداری اهواز گفت: ساماندهی شرکت‌های فعال در حوزه حمل و نقل درون شهری یکی از اولویت‌های اصلی این سازمان در سال 1400 است.

 رئیس سازمان در خصوص ساماندهی فعال شرکت های حمل و نقل بار درون شهری عنوان کرد: به منظور ساماندهی شرکت ها در حوزه حمل و نقل درون شهری، مجوزهای لازم و پروانه های بهره برداری با اعتبار یک ساله برای این شرکت‌ها صادر شده.

رمضان سواری گفت: بر اساس ساماندهی شرکت ها و به استناد ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات شرکت های حمل و نقل، برای شرکت‌های حمل و نقل بار جاده ای که در حوزه حمل و نقل درون شهری فعالیت می‌کنند و موجبات اختلال در نظم منتفعین در این سیستم می گردند ضمن اعلام فراخوان، نامه‌های اخطاریه و ابلاغیه‌ صادره می گردد و از این شرکت‌ها دعوت به عمل می آوریم که به سازمان مدیریت حمل و نقل بار مراجعه کنند و مراحل قانونی جهت تشکیل پرونده شرکت بار درون شهری را به عمل آورند.  

دکتر سواری در خاتمه در خصوص بارهایی که در سطح شهر اهواز جابه جا می‌شوند اظهار داشت: شرکت‌هایی که در حوزه جابه جایی بار بدون مجوز سازمان فعال هستند باید به شکل قانونی فرآیند دریافت مجوز از سازمان مدیریت حمل و نقل بار را با هدف نظم بخشی به حوزه حمل و نقل ترافیک شهری را در اسرع وقت و بصورت قانونی انجام دهند.

حق انتشار محفوظ است ©