شماره: 302652
1400/08/29
ارائه گزارش سازمان آرامستان ها در کمیسیون فرهنگی شورای ششم اسلامی شهر اهواز
ارائه گزارش سازمان آرامستان ها در کمیسیون فرهنگی شورای ششم اسلامی شهر اهواز

کمیسیون فرهنگی شورای ششم حامی سایر سازمان هایی است که در انجام وظایف فرهنگی فعال و کوشا باشند.

به گزارش امور ارتباطات سازمان آرامستان های شهرداری اهواز، موسی خنافره گفت: صبح امروز در جریان سیزدهمین جلسه کمیسیون فرهنگی شورای ششم اسلامی شهر اهواز در خصوص فعالیت های سازمان توضیحات مبسوطی ارائه شد.
وی با بیان تقدیر و تشکر اعضای کمیسیون در تکمیل ساخت یادمان سردار شهید، حاج علی هاشمی و ساخت و نصب سردیس شهید سبحانی عنوان داشت: در این جلسه مباحث مختلفی به بحث گذاشته شد، از جمله ساماندهی ساخت یادمان های شهدایی در سطح شهر که سازمان نیز وعده داد در حد توانایی خود و با دستور شهردار می تواند فعالیت هایی در این زمینه داشته باشد.
حق انتشار محفوظ است ©