شماره: 302705
1400/09/02
بودجه پیشنهادی 1401 سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه شهرداری اهواز تدوین شد
بودجه پیشنهادی 1401 سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه شهرداری اهواز تدوین شد

به نقل از واحد خبر سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه شهرداری اهواز بودجه پیشنهادی 1401 سازمان حمل و نقل بار با حضور کارشناسان مالی، مدیریت مالی و مدیریت برنامه ریزی و توسعه سازمان تنظیم و تقریر شد.
بودجه پیشنهادی سال 1401 شامل راهکارهای درآمدی در سال جدید و همچنین بررسی پروژه های سازمان در سال 1400 و پیش بینی پروژه های جدید و تکمیل پروژه های سال 1400 مورد بررسی و تبادل نظر کارشناسان حاضر در جلسه قرار گرفت.
همچنین در این جلسه بر اساس بخشنامه ها و مکاتبات انجام شده هزینه های سازمان بر اساس دستور العمل ابلاغی از معاونت برنامه ریزی شهرداری اهواز ابلاغ شد و تصمیمات نهایی در صورتجلسه تنظیم شده به حوزه بودجه مستقر در معاونت برنامه ریزی شهرداری اهواز ارسال گردید. این جلسه با ذکر صلوات بر محمد و ال محمد خاتمه یافت

حق انتشار محفوظ است ©