شماره: 302706
1400/09/02
جلسه سرپرست سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اهواز با ریاست شعب بانک شهر در استان خوزستان
جلسه سرپرست سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اهواز با ریاست  شعب بانک شهر در استان خوزستان

سرپرست سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اهواز گفت: سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اهواز آمادگی خود را برای ارائه طرح های مطالعاتی و اجرایی برای بخش خصوصی و به جهت رفاه حال شهروندان اهوازی اعلام می دارد.

    به گزارش اداره ارتباطات سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اهواز ، جلسه ای با حضور علیرضا کرم زاده سرپرست سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اهواز و خدا کرم مرادی رییس شعب بانک شهر در استان خوزستان با موضوع توسعه و همکاری با بخش خصوصی و همچنین تامین سرمایه جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی برگزار شد. 
در این جلسه ابتدا سرپرست سازمان بهسازی و نوسازی با بیان اینکه بانک شهر می تواند گره گشای بسیاری از پروژه های عمرانی و مطالعاتی در سطح کلانشهر اهواز باشد گفت: سازمان بهسازی و نوسازی آمادگی خود را برای ارائه طرح های مطالعاتی و اجرایی برای بخش خصوصی و به جهت رفاه حال شهروندان اهوازی اعلام می دارد.
در ادامه نیز رییس شعب بانک شهر در استان خوزستان گفت : بانک شهر آمادگی ارائه تسهیلات به منظور اجرای پروژه های مشارکتی با سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اهواز را دارد.

حق انتشار محفوظ است ©