شماره: 302745
1400/09/03
برگزاری جلسه کمیته درآمدی در حوزه منطقه ۸
برگزاری جلسه کمیته درآمدی در حوزه منطقه ۸

مدیر منطقه ۸ گفت : جلسه کمیته درآمدی به منظور ساماندهی و بهبود نحوه وصول مبالغ درآمدی در منطقه برگزار شد .

به گزارش اداره ارتباطات شهرداری منطقه ۸ اهواز ، محمدرضا قنواتی مدیر منطقه با اشاره به اینکه جلسات کمیته درآمدی بصورت هفتگی با حضور اعضاء کمیته برگزار می شود گفت: جلسات کمیته درآمدی به منظور ساماندهی و بهبود نحوه وصول مبالغ درآمدی و در راستای تسهیل وصول در آمدها و مرور قوانین درآمدی برای وصول بیشتر درآمدهای شهرداری با حضور اعضا کمیته برگزار شد .

در این جلسه موارد مختلفی از جمله : راهکارهای وصول مطالبات معوقه ، تسریع در صدور پروانه های ساختمانی، ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده و پیگیری مصوبات جلسه گذشته و ارائه پیشنهادات کاربردی توسط واحدها جهت افزایش درآمدها و کاهش هزینه ها به تصویب و امضا اعضا رسید .
حق انتشار محفوظ است ©