شماره: 303475
1400/10/27
رونمایی دوسامانه نظرسنجی و نامگذاری معابر سازمان فاوا شهرداری اهواز توسط شهردار اهواز
رونمایی دوسامانه نظرسنجی و نامگذاری معابر سازمان فاوا شهرداری اهواز توسط شهردار اهواز

رونمایی دوسامانه نظرسنجی و نامگذاری معابر سازمان فاوا شهرداری اهواز توسط شهردار اهواز

    به گزارش اداره ارتباطات سازمان فاوا شهرداری اهواز ؛ در مراسمی با حضورامینی شهردار اهواز ،آهنجان مدیر کل ارتباطات و اموربین الملل، پژوهیده رییس سازمان فاوا و کلیه مدیران اداره ارتباطات سازمانها ،مناطق و معاونت های شهرداری اهواز از دو سامانه نظرسنجی و نامگذاری معابر سازمان فاوا شهرداری اهواز توسط شهردار اهواز رونمایی گردید.

در این مراسم نخست بخش ها و امکانات گوناگون این سامانه ها توسط کارشناسان سازمان فاوا ارائه و تشریح گردید .

سامانه تحت وب نظرسنجی و ارزشیابی ، جهت جمع آوری اطلاعات در حوزه آمار و نظر سنجی و امکان ارزیابی دقیق و متمرکزبرای مدیران شهری است .

سامانه نامگذاری معابر و المان های شهری اهواز "نام" با هدف شناسایی معابر بدون نام ویا نامهای تکراری و نمایش بر روی نقشه دیجیتال به صورت آنلاین با ظرفیت 13861 معبر شهر اهواز به طول 3410 کیلومتر را مورد پوشش قرار می دهد.

لازم به ذکر است "نام " یک سامانه اینترنتی است که شهروندان برای سهولت در پیدا کردن خیابان های شهر می توانند ضمن رصد اسامی خیابانها پیشنهاداتی برای نامهای جدید به این سامانه ارائه دهند.

حق انتشار محفوظ است ©