شماره: 303593
1400/11/05
برگزاری جلسه کمیته فنی جهت بررسی مشکلات ترافیکی شهرداری منطقه یک
برگزاری جلسه کمیته فنی جهت بررسی مشکلات ترافیکی شهرداری منطقه یک

به گزارش اداره ارتباطات معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز، جلسه کمیته فنی درون سازمانی جهت بررسی مشکلات ترافیکی شهرداری منطقه یک با حضور مدیر کل مهندسی و ایمنی ترافیک، مدیر کل مطالعات و طراحی و جمعی از کارشناسان مربوطه در دفتر معاونت برگزار شد.

علی اصغر اخلاصی نیا، مدیر کل مهندسی و ایمنی ترافیک بیان داشت: در این جلسه مقرر شد، خیابان رضوی حد فاصل آزادگان و شریعتی جهت اجرای جداکننده و مسیر ابوذر به جمهوری جهت اجرای راستگرد، مورد بازدید میدانی قرار گیرند.

حق انتشار محفوظ است ©