شماره: 304188
1400/12/15
اجرای عملیات قیرپاشی و آسفالت زیرگذر پل پنجم توسط سازمان عمران
اجرای عملیات قیرپاشی و آسفالت زیرگذر پل پنجم توسط سازمان عمران

مدیرعامل سازمان عمران گفت: عملیات قیرپاشی و آسفالت زیرگذر پل پنجم با مساحت ۱۷۵۰ مترمربع در حال انجام است.

به گزارش اداره ارتباطات سازمان عمران ، سعید سعیدی افزود: عملیات تعریض زیرگذر پل پنجم که بصورت امانی به این سازمان واگذار گردیده است با عملیات قیرپاشی و آسفالت به اتمام می رسد.

وی در ادامه گفت: ابعاد این عملیات در دو قطعه با مساحتهای ۱۱۰۰ و ۶۵۰ متر مربع و با ضخامت ۱۰ سانتیمتر آسفالت می شود.

وی در انتها خاطرنشان کرد: امیدواریم که پروژه تعریض زیرگذر پل پنجم بتواند ترافیک سنگین این مسیر را برطرف کرده و رضایت شهروندان را بهمراه داشته باشد.

حق انتشار محفوظ است ©