شماره: 304726
1401/01/23
بهره برداری از پروژه های اجرایی حوزه مهندسی و ایمنی ترافیک در سال 1401
 بهره برداری از پروژه های اجرایی حوزه مهندسی و ایمنی ترافیک در سال 1401

معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز اقدام به انجام پروژه های اجرایی حوزه مهندسی و ایمنی ترافیک در سطح شهر نمود.

به گزارش اداره ارتباطات معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز، این معاونت در راستای انجام پروژه های اجرایی حوزه مهندسی و ایمنی ترافیک در سال جدید و با توجه به شناسایی نواقص و مشکلات ترافیکی در سطح شهر اهواز، اقدام به اجرای رنگ آمیزی دو جزئی سرعتکاه های سطح منطقه دو شهرداری اهواز نمود.

در همین راستا رنگ آمیزی نرده های پل چهارم و بولاردهای واقع در سطح منطقه یک شهرداری اهواز نیز انجام و استيكرهاى شهروندى بر روى ايستگاه هاى اتوبوس نصب گردید.

حق انتشار محفوظ است ©