شماره: 304895
1401/02/01
بازدید اعضا شورای شهر و معاونین شهرداری اهواز از روند آموزش سامانه پنجره واحد مجوزها
بازدید اعضا شورای شهر و معاونین شهرداری اهواز از روند آموزش سامانه پنجره واحد مجوزها

بازدید اعضا شورای شهر و معاونین شهرداری اهواز از روند آموزش سامانه پنجره واحد مجوزها

 

به گزارش اداره ارتباطات سازمان فاوا شهرداری اهواز؛به دنبال اجرای مقدمات پروژه سامانه پنجره واحد مجوزها در شهر اهواز و برگزاری کلاسهای آموزشی و همچنین اهمیت این پروژه به عنوان کلانشهر پیشگام در استقرار پنجره واحد مجوزها، تنی چند از اعضا شورای شهر اهواز و معاونت مالی و اقتصادی و شهرسازی و معماری شهرداری اهواز با حضور در سازمان فاوا شهرداری اهواز ضمن بازدید از کلاسهای آموزشی تشکیل شده در این خصوص توضیحاتی را از ریاست سازمان فاوا شهرداری اهواز و مدیر پروژه دریافت نمودند.

حق انتشار محفوظ است ©