شماره: 305244
1401/02/29
انتصاب مسئول جدید امور مالی سازمان عمران
انتصاب مسئول جدید امور مالی سازمان عمران

مراسم معارفه مسئول جدید امور مالی سازمان عمران برگزار شد.

به گزارش اداره ارتباطات سازمان عمران ، سعید سعیدی طی مراسمی ، حکم انتصاب آقای مهران معین فر را بعنوان سرپرست امور مالی سازمان به وی اهدا کرد.
در حکم آقای معین فر که به امضاء آقای مطهر سرپرست اداره کل سرمایه انسانی رسیده آمده است ، با عنایت به توانمندی و تجارب ارزنده تان ، بدینوسیله شما را بعنوان سرپرست امور مالی سازمان منصوب می نمایم. امید است با اتکال به درگاه خداوند متعال و استفاده بهینه از کلیه امکانات و ظرفیت ها و حفظ منافع سازمان موفق و موید باشید.
حق انتشار محفوظ است ©