شماره: 305262
1401/02/31
گزارش تصویری بازدید میدانی سرپرست سازمان سرمایه گذاری شهرداری اهواز از پروژه ها و فرصت های سرمایه گذاری این شهر
گزارش تصویری بازدید میدانی سرپرست سازمان سرمایه گذاری شهرداری اهواز از پروژه ها و فرصت های سرمایه گذاری این شهر

سرپرست و روسای ادارات سازمان سرمایه گذاری شهرداری اهواز به اتفاق دکتر ندیم ؛ کارشناس خبره سرمایه گذاری ، از پروژه ها و فرصت های سرمایه گذاری این شهر بازدید بعمل آوردند

   در این بازدید ، شیرازی سرپرست سازمان سرمایه گذاری، روسای ادارات این سازمان و دکتر ندیم ، پروژه ی پارک گردشگری ریتاج، تپه های کوی رمضان، پارک کوهساران، محل احداث زیپ لاین کارون ، مجتمع تجاری اداری سروش و برخی فرصت های سرمایه گذاری دیگر را از نزدبک مورد بررسی قرار دادند و در خصوص این پروژه ها تبادل نظر کردند

 پس از این بازدید ، جلسات کارشناسی جهت تهیه بسته های مشارکتی و چگونگی ارائه فرصت های سرمایه گذاری شهر اهواز به سرمایه گذاران ، در این سازمان برگزار گردید

حق انتشار محفوظ است ©