شماره: 305434
1401/03/12
توزيع مخزن كارتن پلاست مخصوص پسماندهای خشک دركليه مناطق و سازمانهاي شهرداري اهواز توسط سازمان مديريت پسماند
توزيع مخزن كارتن پلاست مخصوص پسماندهای خشک دركليه مناطق و سازمانهاي شهرداري اهواز  توسط سازمان مديريت پسماند

توزيع مخزن كارتن پلاست مخصوص پسماندهای خشک دركليه مناطق و سازمانهاي شهرداري اهواز توسط سازمان مديريت پسماند

 

به گزارش اداره ارتباطات سازمان مديريت پسماند ؛در راستای اجرای طرح تفكيك پسماند از مبدا و  آموزش شهروندي ، سازمان مديريت پسماند   با هدف ارتقاء و توسعه فرهنگ شهروندی ، تقويت رفتارهای مطلوب شهروندی و ضرورت آشنایی همكاران  با طرح تفکیک زباله از مبدا اقدام به توزيع  مخازني از جنس  کارتن پلاست مخصوص پسماندهاي خشک  در شهرداري اهوازنموده است.
*لازم به ذكر است  شماره تماس مستقیم  06133791282 آماده دریافت تماس همکاران عزیز شهرداری جهت ثبت درخواست جمع آوری پسماندهای خشک می باشد.

حق انتشار محفوظ است ©