شماره: 305578
1401/03/25
توديع و معارفه فرمانده پايگاه مقاومت بسيج سازمان خدمات موتوري شهرداري اهواز
توديع و معارفه فرمانده پايگاه مقاومت بسيج سازمان خدمات موتوري شهرداري اهواز

  مراسم توديع و معارفه فرمانده پايگاه مقاومت بسيج سازمان خدمات موتوري با حضور مديران ، مسئولان و فرماندهان پايگاه مقاومت بسيج انجام شد.
 به گزارش اداره ارتباطات سازمان خدمات موتوري شهرداري اهواز ، توديع و معارفه فرمانده پايگاه مقاومت بسيج سازمان خدمت موتوري شهرداري اهواز با حضور   آقاي اسماعیل آخوند شوشتری، مدير عامل سازمان،و جناب سرهنگ حاتمي مسئول سازمان بسيج کلانشهر اهواز و تعدادي از مسئولين برگزارگرديد.
در اين برنامه ضمن تشکر از زحمات خالصانه برادر بسيجي جناب آقاي مهدی عیدانی  علیزاده ،برادر بسيجي جناب آقاي حسین محتشم اصل به عنوان فرمانده پايگاه مقاومت بسيج سازمان خدمات موتوري معرفي گرديد.
 

حق انتشار محفوظ است ©