شماره: 305632
1401/03/30
مدیر جدید حراست معاونت خدمات شهری شهرداری اهواز منصوب شد
مدیر جدید حراست معاونت خدمات  شهری شهرداری اهواز منصوب شد

آیین تودیع و معارفه مدیر جدید حراست معاونت محیط زیست و خدمات شهری شهرداری اهواز با حضور معاون خدمات شهری و جمعی از مدیران این بخش یکشنبه 29 خرداد برگزار شد.

در این مراسم از زحمات "حسین علیپور" مدیر سابق حراست این معاونت تقدیر و "محمد رضا حلاوت" به عنوان مدیر جدید حراست معاونت خدمات شهری شهرداری اهواز منصوب شد.
حق انتشار محفوظ است ©