شماره: 305648
1401/04/01
تسطیح زمین های خالی منطقه شش
تسطیح زمین های خالی منطقه شش


6 هزارمترمربع از زمین های خالی محدوده منطقه شش شهرداری اهواز تسطیح و پاکسازی شد.به گزارش اداره ارتباطات منطقه شش شهرداری اهواز ،مهدی مراد حسینی مدیر منطقه ضمن تایید این خبر گفت : یکی از مسائلی که مناظر ناخوشایندی برای شهر ایجاد کرده وجود زمین های خالی و تخلیه ی زباله ها و نخاله های ساختمانی در آن می باشد بنابراین نیروهای خدمات شهری منطقه در راستای پاکسازی این زمین ها از وجود پسماند شهری و جلوگیری از تخلیه ی نخاله های ساختمانی در این مکانها اقدام به تسطیح و پاکسازی 6 هزار مترمربع از زمین های خالی واقع در محدوده منطقه شش کرده است .
وی در ادامه افزود : هدف از اجرای این عملیات حل مسائل و مشکلات زیست محیطی و تغییر چهره منطقه و بهبود کیفیت معابر سطح ناحیه یک محدوده ی منطقه شش است .
مراد حسینی در پایان خاطر نشان کرد : عملیات تسطیح و پاکسازی در خیابانهای کروشات ، جاده اهواز حمیدیه و زمین های اطراف کانال شهید چمران توسط کارگران حوزه خدمات شهری منطقه انجام شده است .

حق انتشار محفوظ است ©