شماره: 305707
1401/04/07
نصب علائم ترافیکی و رنگ آمیزی جداول ال۳۰۰ روگذر شهید کجباف
نصب علائم ترافیکی و رنگ آمیزی جداول ال۳۰۰ روگذر شهید کجباف

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز از نصب علائم ترافیکی و رنگ آمیزی جداول ال۳۰۰ روگذر شهید کجباف در سطح منطقه هفت شهرداری اهواز خبر داد.

به گزارش اداره ارتباطات معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز، عبدالامیر مجدم تصریح کرد: این معاونت به منظور ارتقای سطح ایمنی در امور راهنمایی و رانندگی، تسهیل در تردد معابر و ارتقای جلوه بصری سیما و منظر شهری، اقدام به نصب علائم ترافیکی و رنگ آمیزی جداول ال۳۰۰ روگذر شهید کجباف در سطح منطقه هفت شهرداری اهواز نمود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین عوامل برای جلوگیری از تخلفات رانندگی و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، وجود علائم و تابلوهای هشداردهنده در معابر سطح شهر است، اظهار داشت: این تابلو ها و علائم ترافیکی به منظور کنترل سرعت، محافظت از عابران پیاده، توقف خودرو، اعلام میدان ها و دور برگردان ها، اعلام جهت های جغرافیایی و مسیر، حفظ کارگران شهرداری، تعیین محل پارک، تردد مجاز ماشین ها و اطلاع از مسیر به کار می روند و بسیاری از خطر های مربوطه را به حداقل می رسانند.

حق انتشار محفوظ است ©