شماره: 305710
1401/04/07
ضرورت ساماندهی و انتقال ضایعات فروشان به خارج از شهر
ضرورت ساماندهی و انتقال ضایعات فروشان به خارج از شهر

ضرورت ساماندهی و انتقال ضایعات فروشان به خارج از شهر

به گزارش اداره ارتباطات سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی ؛علی دغاغله مسئول امور مطالعات سازمان در جلسه ساماندهی صنوف و جمع آوری ضایعات بر لزوم انتقال صنوف مزاحم از محدوده شهری تاکید کرد و گفت:واحدهای خرید و فروش ضایعات مزاحمت‌هایی برای شهر ایجاد می‌کنند و شهروندان درخواست ساماندهی این واحدها را دارند.

وی تصریح کرد : این سازمان بنا بر وظیفه قانونی و به موجب بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها موظف است با مشاغلی که آلودگی و ایجاد مزاحمت داشته و یا با شرایط نا ایمن در محدوده شهر فعالیت می کنند برخورد نموده و آنها راپلمپ نماید برخی از مشاغل  مانند ضایعات فروشان که با سلامت مردم در ارتباط است و آسیبهای زیست محیطی مخربی را در به دنبال دارند و این سازمان با توجه به مصوبه معاون دادستان عمومی به صورت جدی با این گونه مشاغل که حاضر به تخلیه محل انبار ضایعاتی نمی باشند از طریق قانونی برخورد خواهد کرد .
دغاغله در ادامه بیان کرد : شهرداری اهواز در سالهای اخیر و به خصوص در یکسال گذشته بیشتر سعی بر ایفای نقش حمایتی و انتقالی این مشاغل به مکانهای مناسب داشته که در این راستا  با همکاری اتحادیه ضایعات فروشان به دنبال زمینی  مناسب جهت انتقال این صنف میباشیم.

حق انتشار محفوظ است ©