شماره: 305711
1401/04/07
با محوریت بررسی موضوع افزایش سطح درآمد و جذب بودجه حداکثری: جلسه کمیته منابع درآمدی سازمان ساماندهی مشاغل شهری برگزار شد
با محوریت بررسی موضوع افزایش سطح درآمد و جذب بودجه حداکثری: جلسه کمیته منابع درآمدی سازمان ساماندهی مشاغل شهری برگزار شد

با محوریت بررسی موضوع افزایش سطح درآمد و جذب بودجه حداکثری:
جلسه کمیته منابع درآمدی سازمان ساماندهی مشاغل شهری برگزار شد

به گزارش اداره ارتباطات سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی ،جلسه کمیته منابع درآمدی با هدف بررسی راهکارهای عملیاتی مناسب و اخذ تصمیم گیری های لازم به منظور تأمین منابع و افزایش درآمدهای پایدار در سازمان برگزار شد.

در ابتدای جلسه امین داودی رییس اداره برنامه ریزی  بر ضرورت تشکیل مستمر جلسات با هدف ارتقای درآمدزایی تاکید کرد و افزود: با توجه به ظرفیت های موجود و وجود پتانسیل های بالقوه توان افزایش درآمد و مهم‌تر از آن ایجاد درآمد پایدار وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه تامین منابع مالی و درآمدی در روند ارائه خدمات مدیریت شهری نقش بسزایی دارند، افزود: ارائه خدمات به شهروندان و همچنین اجرای کلیه طرح‌های آتی سازمان منوط به تامین منابع مالی و درآمدی است چرا که فقدان درآمد کافی تمامی طرح ها و برنامه های آتی سازمان را با مشکل مواجه خواهد کرد.

داودی افزود: مهمترین موضوع ، ایجاد منابع پایدار است که با برنامه ریزی صحیح می‌توان در راستای توسعه و پیشرفت؛ گام‌های موثری برداشت و مشکلات و چالش های پیش‌رو سازمان ساماندهی مشاغل شهری را مرتفع کرد.

در ادامه امین داودی خواستار همفکری و تلاش جهت ارتقا بخش درآمدی و به تبع آن ارائه خدمات مطلوب به شهروندان شد.

در پایان سایر اعضای کمیته نیز به بررسی وضعیت درآمد سازمان پرداختند و پیشنهادات خود را در زمینه افزایش درآمد اعلام کردند

حق انتشار محفوظ است ©