شماره: 305803
1401/04/15
عملیات چمن زنی و حاشیه زنی در سطح منطقه 5 اهواز
 عملیات چمن زنی و حاشیه زنی در سطح منطقه 5 اهواز

عملیات چمن زنی و حاشیه زنی درختان در سطح منطقه پنج اجرا شد.

به گزارش اداره ارتباطات منطقه پنج شهرداری اهواز، آرش دُر مدیر منطقه اظهار کرد: با هدف زیبا نگه داشتن فضای سبز سطح منطقه و حفظ شادابی درختان، عملیات چمن زنی و حاشیه زنی بلوارها در سطح این منطقه انجام شد.

وی تصریح کرد: با توجه به انباشته شدن لایه های نازک از غبار ها پس ازمدتی محل رشد باکتری و آلودگی ها و همچنان چهره ناخوشایندی به سطح منطقه می دهند. به همین دلیل خدمات شهری منطقه پس از پاکسازی و جمع آوری زباله ها  اقدام به حاشیه زنی کرد تا خطر وجود هرگونه بیماری را از سطح منطقه دور سازند.

وی در پایان ادامه داد: یکی از مهمترین فعالیتهای نیروهای فضای سبز  نگهداری از چمن‌ها هرس و وجین کردن آنهاست که نقش چشمگیری در زیبایی و‌ مبلمان شهری دارند.

حق انتشار محفوظ است ©