شماره: 305837
1401/04/18
گرامیداشت عید سعید قربان در سازمان خدمات موتوری شهرداری اهواز
گرامیداشت عید سعید قربان در سازمان خدمات موتوری شهرداری اهواز

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات موتوري  شهرداري  اهواز ، عید سعید قربان  در سازمان خدمات موتوري گرامي داشته شد.
همزمان با  عید سعید قربان و به منظور گراميداشت اين  روز مبارک به همت روابط عمومي و پايگاه مقاومت بسيج  سازمان خدمات موتوري شهرداري اهواز، نصب بنر در  درب ورودي  و سالن اداري سازمان صورت گرفت .
از ديگر اقدامات انجام شد در اين روز  توزيع شيرني  بود  که موجب  ايجاد فضاي معنوي در سازمان  گرديد.

حق انتشار محفوظ است ©