شماره: 305910
1401/04/25
برگزاری جلسه بررسی پروژه ها و رفع مشکلات سازمان ساماندهی مشاغل شهری با هدف خدمات دهی بهتر به شهروندان
برگزاری جلسه بررسی پروژه ها و رفع مشکلات سازمان ساماندهی مشاغل شهری با هدف خدمات دهی بهتر به شهروندان

    به گزارش امور ارتباطات سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اهواز ، جلسه ای با محوریت بررسی عملکرد بودجه ۱۴.۱ و وضعیت موجود سازمان با حضور اسداللهی معاون خدمات شهری شهرداری، فردانی معاون برنامه ریزی شهرداری به همراه معاونین و مدیران سازمان در محل دفتر مدیریت تشکیل شد.
در این جلسه وضعیت موجود سازمان، موانع و مشکلات موجود، طرح ها و پروژه ها، عملکرد بودجه‌ و اصلاحات مورد نظر در اساساسنامه  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم جهت رفع موانع اتخاذ و دستورات مقتضی صادر گردید.

 

حق انتشار محفوظ است ©