شماره: 305911
1401/04/25
بازديد  معاونان شهردار از سازمان خدمات موتوري شهرداري اهواز
بازديد  معاونان شهردار از سازمان خدمات موتوري شهرداري اهواز

   معاونان  شهردار اهواز از سازمان خدمات موتوري شهرداري اهواز  ديدن کردند.
به گزارش اداره ارتباطات سازمان خدمات موتوري شهرداري اهواز، علي اصغر اسداللهي، معاون خدمات شهري شهرداري اهواز  و سعيد فرداني ، معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري اهواز با حضور در سازمان خدمات موتوري شهرداري اهواز از بخش اجرايي سازمان ديدن کردند و در جريان آخرين اقدامات سازمان قرار گرفتند.
 در اين بازديد   آقاي فرداني ضمن  ابراز رضايت  از عملکرد نيروي انساني  سازمان خدمات موتوري شهرداري اهواز ، از تلاشهاي  شبانه روزي کارکنان تشکر کرد.


فرداني گفت : گزارشات و عملکرد سازمان طي شش ماه گذشته نشان مي دهد سازمان خدمات موتوري توانسته است در زمينه بهره برداري کارآمد از ظرفيت هاي نيروهاي انساني  خود گام هاي موثري بردارد به گونه اي که بازدهي سازمان طي شش ماه گذشته به طور قابل توجهی  افزايش يافته است.


معاون برنامه ريزي شهرداري اهواز گفت: وجود خودروهاي آماده به کار و تعمير شده بيشتر  نشان مي دهد در اين مدت اقدامات شايسته صورت گرفته است که  موجب تقدير است.


فرداني  ضمن بازديد از دستگاه درختکن سازمان خدمات موتوري بيان کرد: بکارگيري  ظرفيت هاي اين دستگاه توسط مناطق شهرداري اهواز موجب  حفظ و توسعه فضاي سبز  و تقويت فرهنگ دوستي با طبيعت در شهر اهواز مي شود و دراين رابطه مديران مناطق شهرداري اهواز بايد از اين توان  و همکاري با سازمان خدمات موتوري بهره برداري نمايند.


در اين ديدار  معاون خدمات شهري نيز ضمن تاکيد بر استمرار حمايت و پيگيري هاي طرح هاي توسعه سازمان خدمات موتوري شهرداري اهواز گفت: اکنون  بر خلاف  دهه قبل  مديريت هاي شهرداري اهواز، سازمان خدمات موتوري به عنوان تامين کننده ماشين آلات شهرداري اهواز شناخته مي شود و اين طي شش ماه گذشته ثمر بخش و موجب تقويت خودباوري در شهرداري اهوازشده است. 


وي  با اشاره به  کوشش جهادي کارکنان پر تلاش سازمان اظهار داشت: قطعا اين اقدامات ارزنده در حافظه تاريخي شهرداري اهواز ثبت مي شود و به عنوان دستاورد مهم اين دوره شناخته خواهد شد.


در  اين بازديد آقاي شوشتري، مدير عامل سازمان خدمات موتوري ضمن تشکر از حضور معاونان شهردار اهواز و ارائه گزارش از اقدامات سازمان خدمات موتوري به تعمير و بازسازي ماشين آلات شهرداري اهواز اشاره کرد و افزود: اکنون به ظرفيت جديد کمي و کيفي در ناوگان خودرويي دست يافته ايم و براي خدمات رساني بسيار آماده تر هستيم. 


وي  در پايان از حمايت و تلاش هاي آقاي مهندس اميني شهردار اهواز  و حمايت  ايشان از  سازمان خدمات موتوري تشکر و قدرداني کرد.

حق انتشار محفوظ است ©