شماره: 305987
1401/04/29
مزایده واگذاری غرف بازارچه جوادالائمه سازمان ساماندهی مشاغل شهری
مزایده واگذاری غرف  بازارچه جوادالائمه سازمان ساماندهی مشاغل شهری

 

 

مزایده واگذاری غرف  بازارچه جوادالائمه سازمان ساماندهی مشاغل شهری

 

به گزارش اداره ارتباطات سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی، این سازمان درنظر دارد واگذاری امتیاز اجاره غرف بازارچه جوادالائمه واقع در میدان جوادالائمه را از طریق مزایده حضوری واگذار نماید.

 لذا اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 8/5/1401 توسط واحد حقوقی و قراردادهای سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی واقع در راه بند مقابل میدان بارفروشان قدیم(محل سابق ساختمان اتوبوسرانی اهواز تلفن تماس( 32241455 ) به متقاضیان تسلیم
می شود .

گفتنی است مدت واگذاری امتیازه اجاره غرف سه سال شمسی می باشد .َ

 

حق انتشار محفوظ است ©