شماره: 306035
1401/05/02
تجهیز کارگاه فضای سبز منطقه ۶ و ۸ شهرداری اهواز
تجهیز کارگاه فضای سبز منطقه ۶ و ۸ شهرداری اهواز

مدیرکل اجرا و نظارت بر خدمات شهری  شهرداری اهواز از تجهیز و نوسازی کارگاه فضای سبز مناطق ۶ و ۸ خبر داد.

به گزارش سایت شهرداری اهواز، مدیرکل اجرا و نظارت بر خدمات شهری گفت:  با توجه فصل گرما و عملیات سرزنی و حاشیه‌زنی چمن‌، با همکاری معاون خدمات شهری دستگاه‌ها و ادوات مورد نیاز فضای سبز منطقه 6 و 8 شهرداری اهواز بهسازی و نوسازی شدند.

تقی پور با بیان اینکه تجهیز کارگاه ها در راستای حفظ، نگهداری و بهبود فضای سبز صورت گرفته،  اظهار داشت: عملیات چمن‌زنی با هدف رشد بهتر و همچنین ایجاد بستر یکنواخت در سطح فضای سبز، باید به‌طور مستمر در زمان های مناسب انجام ‌شود.

وی افزود: با نصب دستگاه چشمی ورود و خروج نیروهای فضای سبز در سطح منطقه شش  به صورت سیستمی  ثبت می شود.

مدیرکل اجرا و نظارت بر خدمات شهری تشریح کرد: تجهیزات کارگاه فضای سبز در منطقه 6 و 8 شامل دستگاه ها و ادوات، لباس ، چکمه ، شبرنگ، کفش ایمنی و دستکش بوده که به نیروها تحویل داده شد.

تقی پور با اشاره به  تجهیز تانکرها و خاورها پیمانکاران فضای سبز به ردیاب بیان کرد: جهت ایجاد و بهره‌مندی بهتر از فضای سبز در سطح مناطق هشتگانه شهرداری اهواز با برنامه زمانبندی یکساله  امیدواریم شاهد تغییرات مثبتی در فضای سبز اهواز باشیم.

گفتنی است تجهیز کارگاه مناطق 1 و 7 نیز در فروردین ماه سال جاری انجام شده است.

 

 

حق انتشار محفوظ است ©